RAVIJÄRJEKORRA PIDAMISE REEGLID

City Hambakliinik OÜ (edaspidi hambaraviteenuse osutaja) peab ravijärjekorda hambaraviteenuse osutaja infosüsteemis.

Ravijärjekorda registreerib patsient, arst, õde või hambaraviteenuse osutaja poolt selleks volitatud isik (administraator):

 • hambaraviteenuse osutaja tegevuskohas, aadressiga TALLINNA 16, KURESSAARE
 • telefoni või e-maili või hambaraviteenuse osutaja kodulehekülje vahendusel:
  • telefon: 51 944 828
  • e-mail: kuressaare@citydental.ee
  • web: www.citydental.ee

Patsiendi ravijärjekorda registreerimine on tagatud hambaraviteenuse osutaja tegevuskohas ning telefoni või e-maili või kodulehe vahendusel hambaraviteenuse osutaja registratuuris kõigil tööpäevadel järgmistel ajavahemikel:

E – R  09.00 - 17.00
L 09.00 - 14.00

Kui hambaraviteenuse osutaja registreerib patsiendi ravijärjekorda, kantakse ravijärjekorda järgmised andmed:

 • patsiendi ees- ja perekonnanimi, isikukood või selle puudumisel sünniaeg
 • planeeritav vastuvõtu aeg
 • planeeritava hambaravieenuse osutamise näidustus (diagnoos ja operatsiooni, uuringu või protseduuri nimetus)
 • patsiendi kontaktandmed
 • suunava arsti kontaktandmed (suunamise olemasolul)
 • patsiendi ravijärjekorda registreerimise kuupäev
 • ravijärjekorras muudatuste tegemise (ravijärjekorras ette- või tahapoole viimise või ravijärjekorrast väljaarvamise) kuupäev ja põhjus
 • ravijärjekorda panemise põhjuse kood1, kui ooteaeg ületab Eesti Haigekassa nõukogu poolt kinnitatud ravijärjekorra maksimumpikkust
 • märge, et patsienti on teavitatud ravijärjekorras muudatuste tegemisest

Kui patsient registreeritakse ravijärjekorda hambaraviteenuse osutaja tegevuskohas peab hambaraviteenuse osutaja andma patsiendile kirjaliku teatise, mis sisaldab hambaraviteenuse osutamise aega ja hambaraviteenust osutava struktuuriüksuse või tervishoiutöötaja nime ja telefoni numbrit.

Kui patsient registreeritakse ravijärjekorda hambaraviteenuse osutaja registratuuri telefoni või e-maili või kodulehe teel, peab hambaraviteenuse osutaja teatama patsiendile telefoni või Interneti teel hambaraviteenuse osutamise aja ja hambaraviteenuse osutava struktuuriüksuse tervishoiutöötaja nime ja hambaraviteenuse osutaja telefoni numbri.

Hambaraviteenuse osutaja poolt ravijärjekorras muudatuse tegemisel on hambaraviteenuse osutaja kohustatud patsiendile muudatustest teatama hiljemalt ühe tööpäeva jooksul arvates muudatuste tegemisest.

Kui ravijärjekord on pikem kui kuus kuud, siis on hambaraviteenuse osutaja kohustatud patsienti teavitama teenuse osutamise ajast ja kohast üks kuu enne hambaraviteenuse osutamist.

Kliinikust:

Kuressaare CityDental Hambakliinik asub “Ajamaja” ärikeskuse 3. korrusel.

Meie kaasaegselt sisustatud kliinikus pakume oma patsientidele hambaravi, juureravi, suukirurgia, implantoloogia ja proteesimise alaseid teenuseid.

Kliiniku kollektiiv on sõbralik ja annab endast parima, et muuta meie patsientidele olemine mugavaks ja teenindus kõrgelt hinnatavaks!

Oleme avatud:

E - R 

P  

 

09:00 - 17:00
Kokkuleppel
Suletud

Info & Broneerimine:

Hambaravi finantseerimine:

Meie kliinikul on leping Medicredit OÜ'ga, mis pakub patsientidele ainult meditsiini- protseduuride teostamiseks mõeldud sihtotstarbelist laenu. Laenu abil on võimalus finantseerida hambaravi (sh. proteeside valmistamine, hambaimplantaatide asetamine).

UURI LÄHEMALT

CITYDENTAL HAMBAKLIINIK:

Ettevõte: CityDental Kuressaare OÜ
E-post: kuressaare@citydental.ee
Telefon: (+372) 5194 4828

Aadress: Tallinna 16, 93819 Kuressaare
Reg. nr.: 16091832
Tegevusloa nr: L04530

Oleme avatud:

E - R 

P  

 

09:00 - 17:00
Kokkuleppel
Suletud

Liitu meie uudiskirjaga:

* Värskeimate uudiste ja eripakkumiste saamiseks, liituge meie uudiskirjaga.